Årsmöte lördag 27 juni

SOMMARBOSTADSFÖRENINGEN MÄLBYNÄS & EKSTUGAN upa

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i SBF Mälbynäs & Ekstugan upa kallas härmed till årsmöte lördagen 2020-06-27 kl 14.00 vid Festplatsen, Mälby. På grund av Corona så hålls mötet utomhus. Ta med stolar.

Dagordning

§ 1        Årsmötets öppnande

§ 2        Godkännande av dagordning

§ 3        Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

§ 4        Val av:  a. Ordförande för årsmötet

                        b. Sekreterare för årsmötet

§ 5        Val av två justeringsmän för årsmötesprotokoll, tillika rösträknare

§ 6        Fråga om kallelse till årsmötesprotokoll har skett enligt stadgarna

§ 7        Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019

§ 8        Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2019

§ 9        Revisionsberättelse för år 2019

§ 10      Fråga om ansvarsfrihet för 2019 för styrelse

§ 11      Bestämmande av arvoden för styrelse

§ 12      Budgetförslag för 2020 med beslut om årsavgifter och båtplatsavgifter

§ 13      Val av:  a. Ordförande för 1 år               Nyval

b. Kassör för 2 år                          Nyval   

                        c. Styrelseledamot för 2 år      Omval?

                        d. Styrelseledamot för 2 år      Omval?

                        e. Styrelseledamot för 2 år        1 år kvar

f.  Styrelsesuppleant för 2 år      1 år kvar

g. Styrelsesuppleant för 2 år       Nyval

§ 14      Val av:  a. Materialförvaltare för 2 år    Omval?

                        b. Revisor för 2 år                     1 år kvar

c. Revisor för 2 år             Omval?

                        d. Revisorsuppleant för 1 år     Omval?

                        e. Bryggmästare 1 år                Omval?

§ 15      Val av valberedning för ett år

§ 16      Midsommarfesten år 2020 (Inställd p gr av Corona)

§ 17      Investeringsplan/Skogsvårdsplan

§ 18      Inkomna skrivelser/motioner

§ 19      Övriga

§ 20      Avslutning

Välkommen till årsmötet 2020!

STYRELSEN

Hjälp oss!

Till medlemmar i Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan

Det här är Mälby
Vi är en mysig sommarbostadsförening vid Mälarens strand.
I föreningen finns det välskötta badstränder. Det finns vackra naturområden som vi ser efter.
Vi har den underbara utsikten från utkiken (berget ovanför fyren). För de i föreningen som har båt, finns det båtplatser.
Det finns en festplats där vi varje år arrangerar en uppskattad midsommarfest.
Vi har GEMENSKAP.

Allt detta är möjligt tack vare engagemang från frivilliga. Frivilliga medlemmar som varje år ställer upp och arbetar med städning av våra ytor och bemanning av vår midsommarfest.
Men även av blockledarna som sammankallar till detta arbete och av styrelsen som tar ansvar för att allt blir gjort.

Nu är allt ovanstående i fara!
Snart kanske vi inte har en midsommarfest. Inga badplatser eller båtplatser. Ingen utkik.

Färre och färre frivilliga ställer upp. För närvarande saknar vi 3 st blockledare och trots upprepade förfrågningar tillkommer det inga nya.
Vi saknar medlemmar till styrelsen.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Först och främst behöver vi människor som kliver fram och säger ”Jag vill hjälpa till!”, som frivilligt tar plats i styrelsen. Tar plats som blockledare.
Om ni absolut inte kan, fråga era vänner inom föreningen, era grannar, om inte de vill hjälpa till.

Och var inte rädda. Att vara med i styrelsen eller vara blockledare är inget betungande jobb utan det är trevliga möten med fika och roliga samtal.
Vi har till och med en årlig kräftskiva!

Så kliv fram! Hör av dig! Ställ upp. Om inte för gemenskapen, så åtminstone för din egen skull, för inte vill du väl bli av med allt det fina vi har här i Mälby.

Patrik Stenfeldt              patrik.stenfeldt@gmail.com       Tel: 073-0342300

Leif Thyr                              leif.thyr@telia.com                         Tel: 070-5481140

Bo Westin                           gunilla.westin@iogt.se                  Tel: 070-2126650

Med vänlig hälsning

Styrelsen


Ps. Den 28:e mars klockan 14.00 är det årsmöte.

Plats: Kyrkans hus i Torshälla.        Kom gärna förbi!!

Om föreningen

Föreningen bildades 1942 med syfte att bland annat ”tillvarataga medlemmarnas gemensamma och ekonomiska intressen”. Förutom sedvanlig styrelse, är föreningen uppdelad i flera bock med en blockledare för vart och ett av dessa. Blocken träffas några gånger per år för att sköta om våra gemensamt ägda områden.

 Midsommar firas traditionellt med kortege och dans kring midsommarstången.  Ansvaret för dessa arrangemang alterneras mellan de olika blocken

Vi har också tre bryggor där vi hyr ut båtplatser för våra medlemmar. Våra bryggfogdar sköter och ansvarar för dessa och ser till att kalla till skötsel av bryggområden utöver de områden som båtplatshyraren ansvarar för.