Informationsmöte

Kallelse: Informationsmöte kring bildandet av den nya samfälligheten – Torshälla huvud

Datum och tid: Söndag 16/6 klockan 11:00

Plats: Jollebasen

Huvudsyfte med detta möte är att skapa dialog med alla medlemmar kring bildandet Torshälla huvud samfällighet.

Agenda:

  • Presentation av styrelse
  • Status för registrering av ny samfällighet
  • Satsningar / prioriteringar / ideér från medlemmarna
  • Block sysslor, frivillighet och ersättning

Varmt välkomna!

Styrelsen Informerar

Sommarbostadsföreningen Mälbynäs & Ekstugan upa har efter årsmötet den 14:e mars haft ett konstituerande möte den 14.e mars samt ett styrelsemöte den 16:e april.

Processen till ett avslut av Sommarbostadsföreningen och bildandet av samfällighetsföreningen pågår. Inget överklagande av Lantmäteriets beslut att bilda samfällighet har inkommit till Lantmäteriet inom 1 månad från den 14:e mars. Därmed kommer Eskilstuna Lantmäteri att registrera samfälligheten och vidare sända alla handlingar för granskning och godkännande hos Riks Lantmäteriet i Gävle. Låt oss hoppas att denna granskning godkänns och bildandet registreras så snabbt som möjligt.

Styrelsen jobbar vidare med de aktuella aktiviteter som ligger i handlingsplanen för 2024.

Badplatsen vid Mälbyviken som akut måste återställas efter 100-årsregnet med ny sand och röjning av vass, offerter för åtgärden har inkommit.

Blockarbeten har i enighet med blockledarna beslutat att hållas under en och samma dag den 25:e maj, avslutas med gemensam korvgrillning och fika i Mälbyviken. Blockledarna skickar kallelse.

Block 1 och 2 ansvarar för årets midsommarfirande. Blocken är informerade och bör vara igång med planeringen.

Faktura på årsavgifter, arbetsplikter för 2023 samt båtplatser kommer att skickas snarast med brev.

Båtplatserna i Mälbyviken skall nya telefonstolpar pålas ner för bredare båtplatser.

Så snabbt som  Torshälla Huvud Samfällighetsförening har vunnit laga kraft kommer vi att sammankalla till ett EXTRA ÅRSMÖTE, där avhandlingen om  upphörande av Sommarbostadsföreningen Mälbynäs & Ekstugan upa sker.

Lägesrapport gällande Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan upa:s ansökan till Lantmäteriet ombildning till Samfällighet.

Det pågår en handläggning och kontroll av detaljplanskartan som pga omorganisation inom verket har försenat processen. Det senaste svaret vecka 44 var att om kartdetaljerna blir klara inom närtid så kommer kallelse till fastighetsägarna skickas ut innan jul och Lantmäteriets informationsmöte hållas under januari 2024.

Hjälp oss!

Till medlemmar i Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan

Det här är Mälby
Vi är en mysig sommarbostadsförening vid Mälarens strand.
I föreningen finns det välskötta badstränder. Det finns vackra naturområden som vi ser efter.
Vi har den underbara utsikten från utkiken (berget ovanför fyren). För de i föreningen som har båt, finns det båtplatser.
Det finns en festplats där vi varje år arrangerar en uppskattad midsommarfest.
Vi har GEMENSKAP.

Allt detta är möjligt tack vare engagemang från frivilliga. Frivilliga medlemmar som varje år ställer upp och arbetar med städning av våra ytor och bemanning av vår midsommarfest.
Men även av blockledarna som sammankallar till detta arbete och av styrelsen som tar ansvar för att allt blir gjort.

Nu är allt ovanstående i fara!
Snart kanske vi inte har en midsommarfest. Inga badplatser eller båtplatser. Ingen utkik.

Färre och färre frivilliga ställer upp. För närvarande saknar vi 3 st blockledare och trots upprepade förfrågningar tillkommer det inga nya.
Vi saknar idag en styrelsemedlem som kan sköta vår bokföring i Fortnox. I dag köper vi in bokföringstjänsten.


VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Först och främst behöver vi människor som kliver fram och säger ”Jag vill hjälpa till!”, som frivilligt tar plats i styrelsen. Tar plats som blockledare.
Om ni absolut inte kan, fråga era vänner inom föreningen, era grannar, om inte de vill hjälpa till.

Och var inte rädda. Att vara med i styrelsen eller vara blockledare är inget betungande jobb utan det är trevliga möten med fika och roliga samtal.
Vi har till och med en årlig kräftskiva!

Så kliv fram! Hör av dig! Ställ upp. Om inte för gemenskapen, så åtminstone för din egen skull, för inte vill du väl bli av med allt det fina vi har här i Mälby.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Om föreningen

Föreningen bildades 1942 med syfte att bland annat ”tillvarataga medlemmarnas gemensamma och ekonomiska intressen”. Förutom sedvanlig styrelse, är föreningen uppdelad i flera bock med en blockledare för vart och ett av dessa. Blocken träffas några gånger per år för att sköta om våra gemensamt ägda områden.

 Midsommar firas traditionellt med kortege och dans kring midsommarstången.  Ansvaret för dessa arrangemang alterneras mellan de olika blocken

Vi har också tre bryggor där vi hyr ut båtplatser för våra medlemmar. Våra bryggfogdar sköter och ansvarar för dessa och ser till att kalla till skötsel av bryggområden utöver de områden som båtplatshyraren ansvarar för.