Om föreningen

Föreningen bildades 1942 med syfte att bland annat ”tillvarataga medlemmarnas gemensamma och ekonomiska intressen”. Förutom sedvanlig styrelse, är föreningen uppdelad i flera bock med en blockledare för vart och ett av dessa. Blocken träffas några gånger per år för att sköta om våra gemensamt ägda områden.

 Midsommar firas traditionellt med kortege och dans kring midsommarstången.  Ansvaret för dessa arrangemang alterneras mellan de olika blocken

Vi har också tre bryggor där vi hyr ut båtplatser för våra medlemmar. Våra bryggfogdar sköter och ansvarar för dessa och ser till att kalla till skötsel av bryggområden utöver de områden som båtplatshyraren ansvarar för.