Styrelsen Informerar

Sommarbostadsföreningen Mälbynäs & Ekstugan upa har efter årsmötet den 14:e mars haft ett konstituerande möte den 14.e mars samt ett styrelsemöte den 16:e april.

Processen till ett avslut av Sommarbostadsföreningen och bildandet av samfällighetsföreningen pågår. Inget överklagande av Lantmäteriets beslut att bilda samfällighet har inkommit till Lantmäteriet inom 1 månad från den 14:e mars. Därmed kommer Eskilstuna Lantmäteri att registrera samfälligheten och vidare sända alla handlingar för granskning och godkännande hos Riks Lantmäteriet i Gävle. Låt oss hoppas att denna granskning godkänns och bildandet registreras så snabbt som möjligt.

Styrelsen jobbar vidare med de aktuella aktiviteter som ligger i handlingsplanen för 2024.

Badplatsen vid Mälbyviken som akut måste återställas efter 100-årsregnet med ny sand och röjning av vass, offerter för åtgärden har inkommit.

Blockarbeten har i enighet med blockledarna beslutat att hållas under en och samma dag den 25:e maj, avslutas med gemensam korvgrillning och fika i Mälbyviken. Blockledarna skickar kallelse.

Block 1 och 2 ansvarar för årets midsommarfirande. Blocken är informerade och bör vara igång med planeringen.

Faktura på årsavgifter, arbetsplikter för 2023 samt båtplatser kommer att skickas snarast med brev.

Båtplatserna i Mälbyviken skall nya telefonstolpar pålas ner för bredare båtplatser.

Så snabbt som  Torshälla Huvud Samfällighetsförening har vunnit laga kraft kommer vi att sammankalla till ett EXTRA ÅRSMÖTE, där avhandlingen om  upphörande av Sommarbostadsföreningen Mälbynäs & Ekstugan upa sker.