Lägesrapport gällande Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan upa:s ansökan till Lantmäteriet ombildning till Samfällighet.

Det pågår en handläggning och kontroll av detaljplanskartan som pga omorganisation inom verket har försenat processen. Det senaste svaret vecka 44 var att om kartdetaljerna blir klara inom närtid så kommer kallelse till fastighetsägarna skickas ut innan jul och Lantmäteriets informationsmöte hållas under januari 2024.