Vildsvin i Mälby

Vi har haft kontakt med Kommunens jägare som också varit ute och spanat efter vildsvin. Dock så verkar det för tillfället ha minskat lite på svinen.
Om du sett eller haft besök av vildsvin på föreningens område så kontakta genast:
Eskilstuna kommuns växel tel :016-710 10 00
fråga efter kommunjägaren.
Berätta vad som hänt, hur många grisar och var.
Om du har frågor så ring gärna Bo Westin 070-212 66 50